Lukisan Perspektif

LUKISAN PERSPEKTIF
Ciri -Ciri Lukisan Perspektif objek yang hampir besar dan lebih tinggi dibandingkan objek yang jauh. Garisan objek yang hampir lebih jarang dan garisan objek yang jauh lebih rapat. 

Ruang dan Perspektif
1. Perubahan saiz, jarak dan warna objek alam akan berlaku apabila objek tersebut dilihat pada jarak jauh.
2. Dalam konteks seni, proses tersebut dinamakan perspektif.
3. Perubahan nilai ton warna kanan mewujudkan ruang kedalaman atau kecetekan sesuatu ruang mengikut   

    ketentuan pelukis.
4. Dalam karya 2 dimensi, garisan grid digunakan untuk menimbulkan ruang dan ilusi 3 dimensi melalui 3 cara
 a. Perspektif 1 titik lenyap
b. Perspektif 2 titik lenyap
c. Perspektif 3 titik lenyap

1. PERSPEKTIF 1 TITIK LENYAP
Sebuah karya catan perspektif oleh Hans Vredeman de Vries (1526-1609)

2. PERSPEKTIF 2 TITIK LENYAP
Mempunyai 2 titik disebelah kanan dan kiri lukisan dan memfokuskan ke arah bahagian tengah yang menjadi bahagian terdekat atau paling hadapan.

pandangan dua titik lenyap


3. PERSPEKTIF 3 TITIK LENYAP
Pandangan tiga titik lenyap No comments: