Bacaan Doa Qunut Sholat Subuh Dan Terjemahan


Bacaan Doa Qunut dalam bacaan rumi:

Allah humah dini fiiman hadait.
Wa’a fini fiiman ‘afait.
Watawallani fiiman tawalait.
Wabarikli fiimaa a’tait.
Waqinii syarramaa qadzait.
Fainnaka taqdhi wala yuqdha ‘alaik.
Wainnahu layadzilumau walait.
Walaa ya’izzuman ‘adait.
Tabaa rakta rabbana wata’alait.
Falakalhamdu ‘ala maaqadhoit.
Waastaghfiruka wa’atubu ilaik.
Wasallallahu ‘ala Saidina Muhammadinin nabiyil ummiyi waala aalihi wasahbihi wasalam.

Maksudnya :
Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah kesihatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesihatan, pimpinlah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau pimpin, berilah berkah pada segala apa yang Engkau berikan kepadaku, dan peliharalah aku dari kejahatan yang telah Engkau tetapkan, sesungguhnya Engkaulah yang menetapkan, tidak ada yang menetapkan atas Engkau, tidak akan hina akan orang yang Engkau beri kekuasaan, dan tidak akan mulia orang-orang yang Engkau musuhi, Maha berbahagia Engkau, Maha Luhurlah Engkau, segala puji untukMu atas sesuatu yang telah Engkau tetapkan, aku mohon keampunan Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau, semoga Allah mencurahkan rahmat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.No comments: