Konsep Kurikulum Dalam Pembelajaran

Secara terminologi, kurikulum bermaksud suatu program pendidikan yang mengandungi berbagai bahan pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancang, diprogramkan dan disusun secara sistematik sebagai panduan untuk mencapai sesuatu matlamat.

No comments: