NEO KLASIK

Dipetik dari tulisan

PROF. DR. MULYADI MAHAMOOD

Disebabkan tajuk yang ingin dikupas adalah umum maka saya telah mengecilkan skop kajian dan hanya tertumpu kepada  sebahagian gerakan seni yang wujud pada zaman Neo Klasik dan pergerakan seniman pada abab ke 20  sahaja . Berdasarkan dan rujukan yang saya buat bahawa mengetahui tentang aspek seseorang seniman sememangnya penting untuk mengetahui pergerakan seorang seni tersebut.
Antara sebahagian kepentingannya dan faktor utama yang dapat saya kupas adalah   :
  • Apakah motif sesuatu motif pergerakan yang diambil atau dipilih oleh seseorang seniman tersebut?
  • Apakah kepentingan yang boleh diambil oleh seseorang seniman tersebut memilih pergerakan yang diambil?
  • Dan lain-lain.
Berikut adalah hasil kupasan kajian yang saya lakukan:
Pengertian Neo-Klasik

            Untuk mendifinisikan Neo-klasik secara tepat adalah agak sukar, dan memerlukan pencarian dan analisis yang begitu kompleks sekali.  Disebabakan terdapat kepelbagaian hasil pengkajian dan pendapat yang telah menjadi rujukan dan hasilan ilmiah mengenainya. Namun demikian secara dasarnya dapatlah Neo-Klasik didefinasikan secara umumnya iaitu ‘ neo’ beerti  baru atau ‘ the sences new’, revived, recast, moddernized, laters dan beberapa istilah lagi yang membawa kesamaan maksudnya.
Manakala ‘ klasik’ pula membawa pengertian unik, sumber rujukan, piawaian, standard, baik, terpuji, terutama dan sebagainya. Oleh itu dapatlah disimpulkan bahawa gerakan neo-klasik ini bermatlamat menghidupkan dan mengembalikan zaman kegemilangan seni klasik yang terdapat pada masa itu. Gaya aliran neo-klasik lahir sebagai reaksi atau tindakbalas terhadap gaya Rokoko. Gerakan ini mula wujud pada penghujung abad ke-18 dan berkembang pada awal abad ke-19. Namun begitu mesej dan falsafah yang dibawa oleh kedua-dua gerakan ini sangatlah berbeza.
Walaupun kelahiran neo-klasik berkait rapat dengan kegemilangan rokoko, namun ciri-cirinya adalah berbeza dan bersifat tersendiri. Jika tumpuan seni rokoko untuk golongan istana dan golongan bangsawan, tetapi neo-klasik mementingkan peningkatan patriotisme dalam diri sehingga timbulnya revolusi Prancis ketika itu. Sebagai contoh karya bertajuk ‘Death of Marat’ karya Jasques-Louis David.

Ciri-ciri Neo-Klasik


            Perkembangan penghasilan karya pada zaman gerakan neo-klasik adalah berlandaskan peraturan dan terikat dengan disiplin dan berteraskan falsafah tersendiri untuk standart dan penghasilan sesebuah karya yang bersifat gerakan yang diperjuangkan. Antara ciri-ciri karya neo-klasik ialah:
1.      Melukis berdasarkan aturan dan falsafah seni yang dipersetujui
2.      Menggambarkan kehebatan pahlawan dan penceritaan tentang kebangsawanan
3.      Mengandungi ikon, lambang,simbol dan kiasan susun atur objek yang memberi makna contohnya figuratif
4.      Lukisan yang realistik dan peniruan yang sempurna yang merakamkan aksi, emosi melalui raut wajah.
5.      Menunjukkan pengaruh teater di dalam menghasilkan karya di mana terdapat watak utama, pencahayaan watak pembantu, latar depan, latar tengah dan latar belakang.
6.      Figura yang menjadi motif pengkarya diaksikan dengan pelbagai gaya persembahan untuk menceritakan sesuatu masej  contohnya “ The Death Of Socrates”.
7.      Tema dan teknik ditentukan oleh Akedemi Seni seperti tema perjuangan, kepentingan menjaga kualiti karya, sesebuah karya perlulah merakam aksi-aksi yang melampau dan merakam sejarah

Kategori Neo-Klasik


Neo-klasik terbahagi kepada beberapa bahagian antaranya ialah ‘ Neo-Klasik rotic’ yang lebih mejurus kepada merakamkan kisah-kisah cerita cinta lama contohnya di dalam karya ‘ Angelica Kauffamann’ seorang pelukis wanita yang menghasilkan karya beliau yang bertajuk ‘ Ariadne’.

Seterusnya zaman ‘ Neo-Klasik erudision, Neo- Klasik idealist art theory’ yang memberi penegasan tentang peri pemtingnya mengekalkan kesempurnaan hasil seni dengan cara mengumpul segala bahagian-bahagian yang paling menarik daripada ketidak-sempurnaan realiti alam semulajadi.

Selepas daripada itu timbul pula ‘ Neo-Klasik Archeologic’ sebagai merakam kebenaran sejarah di dalam hasilan seni khasnya catan. Manakala yang terakhir sekali ialah ‘ Neo-Klasic Stoic’ yang berkiblatkan budaya dan resam budaya silam contohnya kegemilangan amalan kesopanan dan peradaban manusia yang menjadi model atau rujukan moral bagi penonton-penonton kontemporari.

Perkembangan Neo-Klasik dalam Tiga Fasa
Zaman neo-klasik berkembang seiring dengan pengaruh persekitaran termasuklah politik, ekonomi, sosial dan revolusi industri pada masa itu. Berikut adalah tahab-tahab perkembangan neo-klasik dalam tiga fasa:

 

Fasa I

Antara tahun 1750 hingga 1790 neo-klasik pada fasa ini merupakan era dan masa yang paling penting kerana pendedahan dengan tokoh-tokoh seni terawal yang menjadi pelopor gerakan ini seperti Benjamin West dan J.L. David.

Fasa II

Fungsi seni pada sekitar tahun 1790 hingga 1830 ialah sebagai alat propaganda, seni menjadi suatu alat penyampai maksud propaganda pada zaman Rom, Prancis dan empayer napolean khususnya.

Fasa III

Sehinggalah ke tahun 1830 dan seterusnya seni neo-klasik terus berkembang dan menyumbang kepada seni moden bahkan iannya sebagai perintis kepada seni moden. Perkembangan ini beterusan sehingga terlahirnya gerakan romantisme.


Sejarah Perkembangan Neo-Klasik


            Terdapat tanggapan dan pendapat bahawa kesenian dihasilkan sekitar tahun 1760 ke atas dan diketegorikan sebagai ‘ Neoclasio’. Usaha-usaha memurnikan tema-tema klasikal begitu pesat pada akhir abad ke lapan belas. Mengikut pendapat Lorenz Eitner, zama neo-klasik bermula daripada masa ‘ Inckelmann’ dan berakhir pada ‘Baudelaire’. Tempoh ini meliputi kehidupan empat generasi yang mana melibatkan tokoh-tokoh pelukis sekitar tahun 1750 hinggalah ke tahun 1850. Perkembangan dan pengaruhnya juga melahirkan dua era yang berbeza iaitu pertama yang menuju aliran revolusi dan yang kedua ke arah menurun berkaitan dengan hal ehwal revolusi.

Kejatuhan Neo-Klasik


            Berdasarkan sumber Robert Rosemblum di dalam buku pengkajian beliau yang bertajuk ‘ Neoclassicism’ jelas menceritakan bahawa daya kreativiti pengkarya dibatasi oleh pihak penaja yang terdiri daripada pihak gereja dan para bangsawan. Tema lukisan ditetapkan oleh institusi, ini menyebabkan pengkarya ini terasa bosan dengan tema yang sama dan seolah-olah menunjukkan bahawa seni hanyalah untuk golongan tertentu sahaja. Pengkarya hanya bertanggungjawab menjaga dan memujuk hati golongan oligarki ini dengan penghasilan catan yang menggambarkan kemewahan, ketinggian darjat, kekuasaan dan nilai metarial dan arkitektur yang melampau dan boros sedangkan pada masa masa jiwa pelukis-pelukis ini tertekan dan kosong. Berikutan itu maka timbullah gerakan Romantisme bagi meminda dan menentang corak gerakan seni sebelumnya.

Antara sebab wujudnya gerakan romantisme adalah kerana protes terhadap peraturan neo-klasik. Seiring dengan itu maka terhasillah karya yang bertentangan sifatnya berbanding karya-karya seni yang di hasilkan pada zaman neo-klasik seperti ‘” The Death Of Sardanapalos” yang dihasilkan oleh Delacroix. Karya ini menkritik karya terdahulu seperti komposisi pepenjuru, beremosi geram kerana kezaliman pemerintah atau suasana yang kelam-kabut dan sebagainya. Malahan temanya juga begitu jauh berbeza kerana tema romantisme berkisar kepada pembunuhan, keghairahan bersama gundik-gundik, kuda dan hamba yang melambangkan kemewahan yang dimiliki secara kejam dan kekerasan.
Untuk membezakan antara gerakan neo-klasik dan romantisme adalah lebih baik jika merujuk ciri-ciri yang terdapat di dalam gerakan kesenian romantisme, antaranya ciri-cirinya ialah:
1.      Seni merupakan suatu kaedah pengucapan yang tidak terbatas oleh pengkaryanya.
2.      Seni merupaka hak dan kebebasan individu.
3.      Karyanya berkisar tentang tema yang mengkritik pemerintahan yang tidak adil.
4.      Menolak sama sekali peraturan yang terdapat di zaman Neo-Klasik.
5.      Seni di zaman ini juga dikaitkan dengan pemberontakan nasionalisme
6.      Merakamkan perasaan dan emosi yang hebat.
7.      Memuliakan perasaan dan kreativiti.
8.      Tema yang sering digunakan ialah mencintai tanahair, percintaan dan kematian di dalam sebuah karya.
9.      Teknik asimetri
10.  kontras warna menunjukkkan emosi dan peranan watak figura yang dilukis.
11.  Pencahayaan yang suram dan melambangkan kekecewaan.

Tokoh Seniman didalam  Neo-Klasik


            Di dalam pergerakan tempoh daripada tahun 1800 sehingga 1820 adalah merupakan zaman eksperimen ataupun penerokaan kepada corak kesenian moden yang dikenali juga sebagai ‘ Neoclasscism’. Justeru itu penerokaan ke arah kesenian moden ini telah dijalankan oleh beberapa orang tokoh terkenal pada masa itu. Mereka terdiri daripada David, Ingres dan Canova.
 Mereka adalah berasal daripada Perancis, secara tidak langsung latar belakang kehidupan dan gaya pemikiran mereka menjadi sumber ilham untuk mereka menjalankan pengkajian dan melakukan perubahan dalam dunia visual ataupun seni catan yang cukup terkenal pada ketika itu.
Berikut adalah penjelasan sepintas lalu hal-hal kehidupan, usaha-usaha yang dilakukan, pembuahan idea-idea dan hasilan-hasilan yang dibanggakan terutama perkara yang berkaitan dengan salah seorang tokoh Neo-Klasik yang dipilih untuk diperbincangkan iaitu Jacques- Louis David.Kupasan yang dilakukan terhadap tokoh ini bertujuan untuk memastikan bentuk pergerakan yang pilih oleh beliau dan hasilnya.
Jacques- Louis David ( 1748-1825 )

David atau nama sebenarnya Jacques- Louis David dilahirkan pada tahun 1748. Sejarah kehidupannya tidak menentu dan beliau terpaksa mengharungi pelbagai situasi kehidupan yang mencabar. Beliau pernah menerima penghormatan dalam hidup, dipenjara dan pernah juga melalui penghidupan yang mengaibkan seperti sejarah penglibatan beliau di dalam revolusi yang memalukan dan terhina, kerana merancang untuk membunuh raja. Pada tahun 1816 keadaan ini telah memaksa beliau melarikan diri ke Brussels dan terus menetap di sini sehingga beliau menghembuskan nafas terakhir pada 1825.
            Kematangan pemikirannya di dalam menghasilkan lukisan terserlah pada tahun 1784, berpandukan dua hasil yang dinilai seta diuji. Gaya evolusinya berterusan hingga ke akhir, tetapi asasnya tidak berubah. Pengekalan konsep ini telah mengaitkan daya kreativiti, kepekaan estetika kesenian beliau adalah bersifat tersendiri dan asli. Antara hasil karya beliau yang dijadikan bahan pengkajian ialah “ The Potrait of Madame Pecoul”. Yang mana kostum figura di dalam karya ini tidak mempunyai corak neo-klasik.
Di dalam menghasilkan karya beliau yang seterusnya seperti “ The Oath Of The Horatii” David tidak berpuas hati dengan konsepnya sendiri.
Sudut epigramatik nya masih tertinggal, apa yang kelihatan pada lukisan itu sesuatu yang boleh didengar dan bukannya boleh dilihat telah memusnahkan unsur-unsur penyatuan di dalam hasil karya seni.

Seterusnya beliau telah memutuskan untuk menggambarkan suatu pemandangan yang lebih teliti, di dalam karya  “ The Oath Of The Horatii” yang dilukis secara imaginasi daripada peristiwa sejarah zaman klasik dan bukannya dilukis secara langsung daripada pertunjukan.
David juga berhasrat untuk menghasilkan sesuatu yang hasil yang unggul dan meyakinkan dengan penerapan seluruh unsur-unsur personaliti di dalam tema dan konsep seni. “ It was he wished to full fill the demand that diderot had already set forth in his salon of 1771”. Seterusnya beliau percaya bukan sahaja di Paris tetapi juga di Rome, beliau boleh melukis gambar-gambar wira-wira Roman yang berjasa, di mana beliau hanya berjalan ke Bandar-bandar terkenal di sana dan menghabiskan lukisan tersebut.
            Merujuk pendekatan dan penggubahan kesan latar belakang di dalam hasil catan David pula ialah, seni bina yang digambarkan di dalam bentuk ‘ Stylistically, their evolution in the 1770’s parallels that of Ledoux’s own architecture’. Ianya digubah mengikut daya gambaran tersendiri. Di dalam sejarah seni catan David terdapat daya khayalan seni bina digarap secara mantap ke arah yang lebih hebat, tidak lagi mengikut cara perhiasan bentuk geometri seperti bentuk silinder, cubes mahupun spera sebagai bentuk asas.
 Secara tidak langsung penglibatan hasil-hasil seni David di dalam revolusi dan hal-hal berkaitan dengan perkembangan ketamadunan dan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah telah menjulang nama David ke peringkat yang terulung. Ekoran daripada itu David yang juga sebagai pemidato dan propagandis terus mengekalkan gaya klasiknya tersendiri dan tidak mencerminkan gaya yang melampau di dalam seni catan.
David juga melatih sifat kepimpinannya melalui contoh-contoh yang praktikal dengan corak pemikiran awam. Naluri kejiwaan adalah sesuatu sumbangan yang besar di dalam dunia seni dan dunia politik David.
Sebagai seorang ahli teori tidak bermakna David bertegas dan beremosi di dalam setiap tindakannya dan bagi mewujudkan situasi-situasi yang bersifat pertembungan rasional, ia masih kekurangan prinsip yang tetap. Perkara-perkara yang disebut ini membayangkan tentang prinsip serta sifatnya yang tidak tegas, pemindahan gaya dan kesungguhannya di dalam politik yang mengandungi sedikit kelemahan dan tidak seimbang dengan karektornya yang lemah.

Penutup

Eropah pada masa abad ke 18 dan 19 telah terbahagi kepada beberapa buah negara kecil dengan pelbagai system pemerintahan seperti pemerintahan raja, demokrasi, gereja dan tentera. Zaman ini juga, negara-negara eropah berusaha meluaskan kuasa jajahannya dan berusaha menjadi kuasa imperial yang besar.
            Dari segi pemikiran pula, zaman ini zaman ini merupakan zaman ‘ Age of Enlightment’ yang memberi kebebasan untuk berfikir, mementingkan kebijaksanaan dan hukum agama diberi toleransi. Secara dasarnya gerakan Neo-Klasik telah membawa beberapa perubahan yang besar di dalam perkembangan seni eropah yang mana, pada zaman awal abad ke-19 suatu gerakan baru telah muncul yang dinamakan ‘Romantisme’ yang merupakan suatu gerakan seni amat menekankan rasa simpati yang semulajadi terhadap sesuatu dan merupakan hak peribadi.
Sebagai contoh pelukis aliran ini menghasilkan karya yang bertemakan sejarah, keindahan, landskap, alam benda dan kehidupan seharian yang bertenaga. Francis Goya merupakan antara pelukis terkenal ‘Romantisme’ telah menghasilkan catan yang bertemakan keperwiraan sebagai subjek dan memasukkan nilai emosi, aksi bertenaga, bebas dan banyak unsur dramatization. Karyanya “ Third Of May ” menceritakan suasana emosi yang tegang,takut dan kezaliman. Lukisannya mementingkan ketepatan gambaran dari segi perasaan, emosi dan suasana perang.
Warna juga memainkan peranan yang penting kerana aplikasi kepada warna-warna murung dan kelam menggambarkan kesedihan dan kekecewaan. Teknik pencahayaan juga turut  memberi kesan kepada sesebuah lukisan agar lebih bersifat dramatik.
 Di sini dapatlah dirumuskan bahawa aliran Neo-Klasik telah membawa perubahan aliran seni yang seterusnya iaitu Romantisme yang lebih bersifat emosional berbanding aliran seni sebelumnya yang lebih bersifat patriotisme dan kedamaian serta di era ini pengkarya-pengkarya didorong ke arah penentangan besar-besaran terhadap karya-karya sebelumnya.

BIBLIOGRAFIE Lorenz, Neoclassicsm and Romanticsm 1750-1850,
Prentice Hall, Incorporation. Englewood Cliffs, New Jersey 1970.


En. Zahidee Bin Hj. Arshad, Nota Kuliah Pengenalan Sejarah Seni.
 Universiti Pendidikan Sultan Idris.

En. Zahidee Bin Hj. Arshad, Nota Kuliah 18. Disember 2002,(9.00am –11.00am).
2002

Ahmad Rashidi Bin Hasan, Sejarah Seni Lukis Sepintas Lalu.
 Karisma Publication Sdn. Bhd. Shah Alam. 2001. David J-L: Self   Jacques-Louis David
born: Paris, France; 1748
died: Brussels, Belgium; 1825

 
David J-L: Assassination of Marat
Assassination of Marat
1793
Beaux-arts, BrusselsFuseli: Laty Macbeth
Lady Macbeth
1784
Fuseli: Titania and Bottom
Titania and Bottom
from Shakespeare's A Midsummer Night's Dream
1793
Fuseli: Mad Kate
Mad Kate
1807
Fuseli: Night Hag and Lapland Witches
Night Hag and Lapland Witches
1796
Fuseli: The Nightmare
The Nightmare
1781
Institute of the Arts, Detroit, US.
Fuseli: [Unknown Title]

   

 
No comments: