Discipline-based Art Education (DBAE)

Discipline-based Art Education (DBAE) merupakan rangka konsep dan pendekatan ke arah menstrukturkan pembelajaran seni agar lebih teratur dan sistematik yang kerana itu akan memudahkan pemahaman terhadap pendidikan seni. Rangka konsep ini diasaskan dan dikembangkan oleh Getty Center pada awal 1980an.

Empat teras utama  Discipline-based Art Education  ialah

1. Produk Seni 
kemahiran dan teknik untuk menghasilkan karya seni. Karya seni sebagaimana kita maklum, dinilai dan diteliti bukan cuma ketika sebuah karya sudah siap tetapi juga bagaimana proses ia dihasilkan.

2. Sejarah Seni
Seni berkembang sejak sekian lama dan terbentuk melalui pelbagai peradaban, kepercayaan, teknologi, budaya, dan ideologi yang turut menghasilkan pelbagai aliran. Perkembangan ini tidak akan berhenti cuma di sini. Ia akan  terus berkembang seiring dengan pemikiran manusia. Sejak penemuan karya-karya seni gua zaman pra sejarah di Perancis sehingga ke avant-garde dan pertembungan budaya timur barat hingga ke era teknologi menciptakan kepelbagaian dalam karya, sudut pemikiran dan pengaruh. Perlu dikaji pencapaian artistik masa lalu dan hadir sebagai motivasi, idola,  gaya atau teknik, dan perbincangan topik, terutama dalam kaitannya dengan budaya, politik, sosial, agama, dan ekonomi peristiwa dan gerakan.

3. Seni Kritik
Pelajar menggambarkan, menginterpretasikan, menilai, teori dan hakimsifat dan kualiti dari bentuk visual, untuk tujuanmemahami dan menghargai karya seni dan pemahaman perananseni dalam masyarakat.

4. Estetika
penilaian sifat, makna, kesan dan nilai seni, ...ahh. Izinkan aku zzz.

No comments: